Latest News

Laxík Radio Lucembursko

Tento web je pilotním projektem Lucemburského velvy-slanectví v Praze a má za cíl shromáždit vzpomínky posluchačů Rádia Luxembourg a ukázat, jaký dopad mělo vysílání této stanice v socialistickém Československu. Pražský projekt navazuje na projekt výstavy organizované Lucemburským velvyslanectvím ve Varšavě v roce 2012 a je realizován za účasti historika ze skupiny RTL, ale i nadšených ama-térů - pamětníků, jejichž životy  « Laxík » nepopiratelně poznamenal. 

Cestovní doklady

Ujistěte se, že máte před sjednáním schůzky na velvyslanectví připraveny všechny potřebné dokumenty.