Latest News

  • For the first time ever, the Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg in Prague joined the other Embassies and Cultural Institutes to celebrate the European Day of Languagues. Mini-lessons of more than 20 languagues were on offer in...

  • Update by Research Luxembourg : "Benelux countries – Belgium, the Netherlands, Luxembourg – and the Baltic States – Estonia, Latvia and Lithuania – have officially launched the Treaty on the automatic mutual recognition of higher education degree levels". "By automatically recognising diplomas, the countries remove...

Laxík Radio Lucembursko

Tento web je pilotním projektem Lucemburského velvy-slanectví v Praze a má za cíl shromáždit vzpomínky posluchačů Rádia Luxembourg a ukázat, jaký dopad mělo vysílání této stanice v socialistickém Československu. Pražský projekt navazuje na projekt výstavy organizované Lucemburským velvyslanectvím ve Varšavě v roce 2012 a je realizován za účasti historika ze skupiny RTL, ale i nadšených ama-térů - pamětníků, jejichž životy  « Laxík » nepopiratelně poznamenal. 

Cestovní doklady

Ujistěte se, že máte před sjednáním schůzky na velvyslanectví připraveny všechny potřebné dokumenty.