Recherche avancée

Prague > News > Zemřel lucemburský vynálezce Edouard Legille >

Zemřel lucemburský vynálezce Edouard Legille

Zveřejněno 20. únor 2015

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 28. ledna 2015 zemřel ve věku 89 let Edouard Legille, bývalý generální ředitel společnosti Paul Wirth a konstruktér bezzvonové sazebny

Bývalý generální ředitel (1971-1986) a předseda představenstva společnosti Paul Wurth vynalezl v roce 1969 bezzvonový systém plnění vysokých pecí, znamý také jako bezzvonová sazebna.

Bezzvonová sazebna měla menší hmotnost a byla odpolnější vůči vysokému tlaku. Umožnila budovat větší pece a pracovat za vysokého tlaku, což zvýšilo výkonnost procesu výroby železa. Tato řádně patentovaná inovace znamenala pro ocelářství opravdový zlom.

Pod vedením Edouarda Legilla se ze společnosti Paul Wurth stala moderní, mezinárodně uznávaná strojírenská společnost. Během jeho působení došlo k významnému posílení obchodních vztahů Lucemburska se zeměmi jako je Čína nebo Japonsko.

S odchodem Edouarda Legilla ztrácíme výjimečného odborníka a pionýra ve strojírenském průmyslu.

Společnost Paul Wurth má pobočku i v České republice, sídlí v Ostravě.

Více informací o Legillově vynálezu naleznete zde: http://kneip.luxhiking.net/gichtverschluss.html a o společnosti Paul Wurth zde: http://www.paulwurth.com/en/The-Group/International-Presence/Europe/PAUL-WURTH,-a.s

Zpět