Recherche avancée

Prague > News > Veletrh « Greater Region Business Days » v Lucemburku ve... >

Veletrh « Greater Region Business Days » v Lucemburku ve dnech 12.-13. června

Zveřejněno 21. březen 2013

Na druhém ročníku veletrhu GREATER REGION BUSINESS DAYS, který uspořádá Lucemburská Obchodní Komora ve dnech 12. a 13. června 2013 v Kongresovém a Výstavním Centru Luxexpo, bude účastnícím se společnostem poskytnouta možnost dynamického a interaktivního využití celé škály důmyslných a zdokonalených služeb b2b v profesionální meziregionální a mezinárodní atmosféře.

Při této události budou účastníci moci za výhodnou cenu generovat nové potencionální klienty, dále se zviditelnit a rožšířit kontakty s odbornými institucemi, obchodníky, řediteli společností a inovátory. Cílem tohoto nového veletrhu je stimulace konkurenceschopnosti a růstu malých a středních podniků a to uvnitř i vně “Grande Région” (dynamický evropský region zahrnující Lucemburské velkovévodství a oblasti ze sousedních států – Lotrinsko (Francie), Valonsko (Belgie), Sársko a Porýní-Falc (Německo).

http://www.gr-businessdays.com/index.php?id=18&Language=0

Zpět