Recherche avancée

Prague > News > Lydia Mutsch, ministryně pro rovné příležitosti, se setka... >

Lydia Mutsch, ministryně pro rovné příležitosti, se setkala se svým českým protějškem

Zveřejněno 28. duben 2015

23. dubna 2015 se uskutečnila pracovní schůzka paní Lydie Mutsch, ministryně pro rovné příležitosti, s panem Jiřím Dientsbierem, ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti České republiky.

V rámci příprav na lucemburské předsednictví v Radě Evropy si ministři vyměnili své úhly pohledu na aktuální otázky rovnosti žen a mužů na unijní úrovni a zvláště v problematice rovnosti v rozhodování.

Debatovali rovněž o národních prioritách, např. problematice prostituce, a potvrdili zájem o intenzivnější dvoustrannou spolupráci.

(komuniké Ministerstva pro rovné příležitosti Lucemburského velkovévodství)

Zpět