Recherche avancée

Prague > News > Lucembursko přebírá předsednictví v Radě Evropské Unie >

Lucembursko přebírá předsednictví v Radě Evropské Unie

Zveřejněno 03. červenec 2015

2. července představila Michèle Pranchère-Tomassini, Velvyslankyně Lucemburského velkovévodství, v Evropském domě za přítomnosti státního tajemníka pro evropské záležitosti české vlády Tomáše Prouzy priority lucemburského předsednictví v Radě Evropské unie. Předsednictví se bude soustředit na následujících sedm klíčových priorit:

- Stimulace investic na podporu růstu a zaměstnanosti

- Prohloubení sociálního rozměru Evropské unie

- Řízení migrace ve jménu svobody, spravedlnosti a bezpečnosti

- Oživení jednotného trhu se zaměřením na jeho digitální rozměr

- Umístění evropské konkurenceschopnosti do globálního a transparentního rámce

- Podpora udržitelného rozvoje

- Posílení pozice Evropské unie na světové scéně

Další informace naleznete zde: http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/index.html

Zpět