Recherche avancée

Prague > News > David Kirt : Petr z Aspeltu (+1320), diplomat mezi Přemys... >

David Kirt : Petr z Aspeltu (+1320), diplomat mezi Přemyslovci, Francií, Habsburky a Lucemburskem

Zveřejněno 16. březen 2016

Lucemburský historik David Kirt představí dvě období aktivity budoucího arcibiskupa Petra z Aspeltu, « šedé eminence » evropských královských rodů v období kolem roku 1300, na pražském královském dvoře. Petr z Aspeltu byl zásadním účastníkem posledního vzestupu přemyslovských králů a od roku 1310 se podílel na nástupu lucemburské dynastie na český trůn, čímž otevřel cestu k významnému období  vlády Karla IV.

30. března 2016   17:00

Vstup volný, simultánní tlumočení zajištěno

Přednáška se koná v rámci Dnů frankofonie ( www.dnyfrankofonie.cz )

Zpět