Recherche avancée

Prague > News > Dalimilova kronika ve francouzském překladu a v evropskýc... >

Dalimilova kronika ve francouzském překladu a v evropských souvislostech

Zveřejněno 29. leden 2018

Éloïse Adde (Lucemburk)

 

Francouzská historička Éloïse Adde připravila jako svou disertační práci staročeskou Dalimilovu kroniku v překladu do současné francouzštiny, jejž opatřila podrobným kritickým aparátem a kterémupředeslala důkladný historický rozbor o 230 stranách. Tímto záslužným činem zpřístupnila dílo, jež jsme zvyklí vnímat jen v českých souvislostech, evropskému čtenáři, a uvedla je tak doevropských souvislostí. Před plénem PLK vyloží výsledky svého historického, o text opřenéhorozboru, že Dalimilova kronika formuluje politický program ve prospěch šlechty a zároveň nastiňujeprvní ideologii národního společenství Čechů, které právě v té době vzniká. Úvodní přednáškabude pronesena francouzsky, diskutovat lze též česky. Všechny zájemce srdečně zveme.

 

Těšíme se na vás v pondělí 29.ledna v 18h00 posluchárna 300, Palachovo náměstí 2

Zpět