Recherche avancée

Prague > News > 4. ročník mezinárodního fóra Let My People Live! se uskut... >

4. ročník mezinárodního fóra Let My People Live! se uskutečnil v Praze

Zveřejněno 24. únor 2015

Evropský židovský kongres ve spoupráci s vládou České republiky a Evropským parlamentem uspořádal 26. a 27. ledna řadu akcí v Praze a Terezíně. Záměrem 4. ročníku mezinárodního fóra Let My People Live! nebylo pouze připomenout si události z minulosti, ale také utkat se s výzvami, které přináší přítomnost a budoucnost, jako je nárůst nenávisti, rasismu, antisemitismu a xenofobie.

26. ledna se v Praze konala jednodenní konference a 27. ledna, v den památky obětí holokaustu, se vysocí představitelé států zúčastnili oficiální vzpomínkové akce v koncentračním táboře Terezín. Lucemburskou delegaci na fóru vedl předseda parlamentu, J.E. pan Mars Di Bartolomeo.

Více informací naleznete zde: http://www.eurojewcong.org/Videos/12380-the-fourth-international-%E2%80%98let-my-people-live!-forum:-highlights-day-1-.html

Zpět