Recherche avancée

Prague > Knihovnička >

Knihovnička

1

 

Die Parler und der schöne Stil 1350–1400 1–4

Europäische Kunst unter den Luxemburgern

 

Anton Legner (ed.)

Köln 1978–1980

________________________________

3

 

Moravští Lucemburkové    1350–1411

Jiří Vaněk (ed.)

Muzeum města Brna, 2000

ISBN 80-901969-7-7

________________________________

4

 

Lucemburská Praha  1310–1437

Jaroslava Mendelová, Pavla Státníková (ed.)

Archiv hl. m. Prahy, 2006

ISBN 80-86852-07-5

________________________________

5

 

Lucembursko. Historie států

Eduard Hulicius

Libri, 2007

ISBN 978-80-7277-341-1

________________________________

6

 

Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků

Martin Nejedlý

Scriptorium, 2007

ISBN 978-80-86197-81-4

________________________________

7

 

Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im Europäischen Kontext

Jiří Fajt, Andrea Langer

Deutscher Kunstverlag Berlin München, 2009

ISBN 978-3-422-06837-7

________________________________

8

 

Der Weg zur Kaiserkrone. Der Romzug Heinrichs VII. in der Darstellung Erzbischof Balduins von Trier

Michel Margue, Michel Pauly, Wolfgang Schmid

Kliomedia, Trier 2009

ISBN 978-3-89890-129-1

________________________________

9

 

Hrady a zámky Lucemburska

Jan Kilián

Libri, 2010

ISBN 978-80-7277-436-4

________________________________

10

 

Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310

Klára Benešovská (ed.)

Gallery, 2010

ISBN 978-80-86990-55-2

________________________________

11

 

Královský sňatek. Průvodce dobou

Miroslav Kindl, Pavla Státníková

Gallery, 2010

ISBN 978-80-86990-67-5

________________________________

12

 

Královský sňatek 1310 a expanse Lucemburků ve 14. a 15. stoleti

Dana Stehlíková, Paul Margue, Vanna Colling-Kerg

Národní muzeum, 2010

ISBN 978-80-7422-077-7

________________________________

13

 

Luckyho zápisky z cest -  Jan Lucemburský

Corrine Kohl-Crouzet – Iva Mrázková

2010

ISBN 978-99959-615-6-5

________________________________

14

 

Král, který létal.  Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského

David Majer (ed.)

Ostravské muzeum, 2011

ISBN 978-80-904316-1-4

________________________________

15

 

Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy

Fratišek Šmahel, Lenka Bobková (eds.)

Nakladatelství Lidové noviny, 2012

ISBN 978-80-7422-093-7

________________________________

16

 

Lucemburkové. Životopisná encyklopedie

 

Jaroslav Čechura, Václav Žůrek

Bohumír Němec – Veduta, 2012

ISBN 978-80-86829-69-2

________________________________

17

 

Lucemburkům v patách

Vladimír Mertlík

Česká televize, 2012

ISBN 978-80-7404-080-1

________________________________

book

 

Amatér

Jean Back

Překlad Jiří Šamšula

Dauphin, 2013

ISBN 978-80-7272-460-4

________________________________

2

 

Jak vyzrát na Goliáše

George Erasmus

Translation Alexandra Müllerová

Amitiés Tchèque et Slovaque Luxembourg

ISBN 2-9599914-7-8