Recherche avancée

Prague > Velvyslanectví >

Velvyslanectví

J.E. pan Gérard Philipps
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Marc Padjan, 1.tajemník
Konzulární a administrativní záležitosti

Sebastien Meinbach  (kontakt)
Politické a ekonomické záležitosti

Alena Velíšková (kontakt)
Asistentka velvyslance / Kulturní záležitosti

Petra Sedlinská ( kontakt ) / Martina Nechvílová-Özcan ( kontakt )
Asistentka pro konzulární a administrativní záležitosti

Jan Maisler (kontakt)
Asistent pro politické a ekonomické záležitosti

Adresa:

Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství
Apolinářská 9/439
128 00 Praha 2
Česká republika

Telefon: +420 257 181 800
Telefon (emergency): +420 734 571 020
Fax: +420 257 532 537

Obecné informace

Otevírací hodiny:
Konzulární oddělení je otevřeno

pondělí až pátek 09:30 – 12:00 a 14:00 – 16:30

V případě mimořádných událostí volejte +420 734 571 020